среда, 25 мая 2016 г.

Projekotwanie plotki Winylowe na plot i bramę ze sztachet nie zada zezwolenia na budowę oraz zawiadamiania tego faktu gminie prócz kilku wypadków.

Budowa ogrodzenie plastykowe na plot i bramkę ze sztachet nie wymaga zezwolenia na budowę ani zgłaszania tego faktu starostwu powiatowemu prócz wyjątkowych wypadków.

Ogrodzenia z PCV na ogrodzenie i bramę sztachetowa nie przekraczające poziomu 2,2 m budowane pośrodku dwoma sąsiadującymi działkami nie zadają żadnych formalności formalnych. Dotyczy to tez ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i innych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów przy drogach prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy plotki PVC na plot i furtkę ogrodzeniowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia powinno określać gatunek ogrodzenia, metodę dokonania jego montażu a także proponowany termin rozpoczęcia budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia wypada dodać oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością w zamysłach budowlanych i jeśli jest to potrzebne przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Od czasu do czasu do stawiania plot Winylowe na plot i bramę ze sztachet zadane są ponadprogramowe uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na miejsce zjazdu.

Konstrukcje płotu można rozpocząć po 30 dniach od czasu zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile urząd nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Sprzeciw może zaistnieć w sytuacji, jak projektowane sztachetki Winylowe na plot i furtę sztachetowa jest niekompatybilne z ustaleniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej szosy. W przypadku kiedy planowane plot PVC na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowaprzypadkiem może zagrażać bezpieczeństwu ludzi czy tez mienia, np. poprzez blokowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować zorganizowania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu jest ważne przez czas dwóch lat. Wstrzymanie rozpoczęcia prac przez ten okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w wypadku ochoty postawienia ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий